Annika Broman, kandidatnr 664

 

Blick mot en bättre framtid

Omgivning och byggande

Vi esbobor älskar vår hemstad och de möjligheter den erbjuder oss. Vi bor här för att här finns allt: högklassig service, otroliga möjligheter för friluftsaktiviteter, möjligheter att hitta det sättet att bo som känns som eget. Vi måste ha dessa alternativ även i framtiden. Detta får inte utvecklingen av Esbo hindra. När vi bygger den framtida staden måste vi försäkra oss om att vi bygger bostadsområden och arbetsplatser så att vi får hit nya skattebetalare men samtidigt så att vi inte ändrar på det som gör Esbo till en bra stad att bo i. 

Hållbar ekonomi

Många saker är utmanande och osäkra inom kommunalekonomin i dag. Vad hämtar ändrigrna kring social- och hälsovård med sig? Vad händer när antalat äldre ökar i kommunen? Hur kan vi försärka att  den förlängda läroplikten förverkligas på ett högklassigt sätt? Hur ser de tjänster Esbo erbjuder i framtiden ut? De ekonomiska besluten måste fattas på ett långsiktigt sätt så att de möjliggör att det är tryggt och bra att bo i Esbo även i framtiden.

 

Cirkulär ekonomi och naturen

Vi esbobor njuter av naturen och just nu behöver naturen vår hjälp mer än någonsin tidigare. Byggsektorn måste beakta naturens behov, de ekonomiska besluten kan inte förbise naturen och cirkulär ekonomi borde vara en naturlig del av vår vardag både i vårt personliga liv och i kommunen.